U bent hier

Giften

De Kerselaar is op zoek naar extra financiële steun. Met jouw gift kunnen we de bestaande gebouwen onderhouden en nieuwe projecten realiseren voor onze gebruikers. 

Waarom een gift doen aan De Kerselaar vzw?

De Kerselaar is een volledig onafhankelijke zorgaanbieder, opgericht met eigen middelen verkregen uit schenkingen en acties. Sinds 1987 is de werking erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Sinds 1 januari 2017 zorgaanbieders in Vlaanderen niet langer subsidies. Wie zorg nodig heeft krijgt een persoonlijk zorgbudget van het VAPH. Daarmee kan de zorgvrager zorg aankopen bij een zorgaanbieder. De zorgvoorziening met de budgetten dat ze van haar gebruikers ontvangt alle personeelskosten en algemene organisatiekosten.

De zorg voor personen met een beperking vraagt naast personeel echter ook een aangepaste kwaliteitsvolle accommodatie. De Vlaamse Overheid verleent geen subsidies meer voor de bouw en het onderhoud van gebouwen. Ze verwacht dat personen met een beperking met hun inkomen of hun vervangingsinkomen zelf instaan voor hun woon- en leefkosten.

Een voorziening bouwen aangepast aan personen met een beperking, is niet hetzelfde als een normaal woonhuis bouwen. De overheid legt normen en regels op waaraan die gebouwen voor collectieve bewoning moeten voldoen. Die jagen de kostprijs de hoogte in. Deze kosten overstijgen ruim de financiêle draagkracht van de gebruikers.  Allerhande normen en regels door de Overheid opgelegd voor het bouwen van gebouwen voor collectieve bewoning, jagen de kostprijs de hoogte in. Deze kosten overstijgen ruim de financiële draagkracht van de gebruikers. Om de aangepaste accomodatie te bouwen en te onderhouden en nieuwe projecten te realiseren.

Hoe doe je een gift aan De Kerselaar?

Stort het bedrag dat je wil schenken op het rekeningnummer:

BE87 0682 0533 6394 BIC: GKCBEBB met vermelding ‘GIFT’.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. Daarmee kan je de gift in mindering brengen voor de berekening van je personenbelasting.  

Opgelet!!! Voor giften vanaf 2024 wordt het fiscaal attest door de Overheid alleen aanvaard wanneer er het rijksregisternummer van de schenker op wordt vermeld! Wij zullen de schenkers vragen om ons hun rijksregisternummer te bezorgen op het mailadres: dekerselaarvzw.giften@telenet.be. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw persoonlijk fiscaal attest op te maken in opdracht van de Federale Overheidsdienst Financiën.