U bent hier

Missie van De Kerselaar

Missie van De Kerselaar

De Kerselaar biedt zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een beperking, die bij voorkeur in de Druivenstreek wonen. We bieden zorg en ondersteuning in alle levensdomeinen waar onze gebruikers dat vragen. Met structurele controles bewaken we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Visie en waarden van de voorziening

De Kerselaar vervult haar opdracht vanuit de overtuiging dat elke persoon evenwaardig is. Iedereen heeft dezelfde fundamentele behoeften en mag die op zijn eigen unieke manier invullen. Die behoeften kunnen materiëel (huisvesting, kleding, voeding, maatschappelijk aanvaarde materiële welstand, lichamelijke verzorging), psychisch (veiligheid, geborgenheid, waardering, zelfontplooiing) of ideologisch en filosofisch zijn. Met onze dienstverlening helpen we deze behoeften invullen van de personen met een beperking die op ons aanbod een beroep doen.

Onze bewoners beschouwen we als gelijkwaardig. De persoon met een  beperking is een unieke persoon met een eigen familiale en sociale context. We stemmen de dienstverlening af op de verwachtingen en stellen samen aangepaste begeleidingsdoelen voorop. Als zorgaanbieder stellen we ons eigen optreden voortdurend kritisch in vraag.

Gelijkwaardigheid is voor ons een fundamenteel uitgangspunt, niet alleen in de relatie tussen zorgvrager en zorgaanbieder, maar ook tussen medewerkers onderling. De talenten en mogelijkheden van alle medewerkers willen we ten volle aanspreken. Alle medewerkers in De Kerselaar dragen samen de verantwoordelijkheid voor deze missie. Daarom streven we bij inhoudelijke besluiten altijd naar consensus.